top of page

Τον Οκτώβριο οι πρώτες πωλήσεις "κόκκινων" δανείων


Της Νένας Μαλλιάρα

Την έναρξη των πωλήσεων "κόκκινων" δανείων θα σηματοδοτήσει ο Οκτώβριος, εγκαινιάζοντας τη νέα φάση δράσης για την ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που ζητά ο SSM από τις τράπεζες.

Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η ολοκλήρωση της πρώτης συναλλαγής πώλησης μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων της Eurobank, η οποία θα δημιουργήσει τον "δείκτη" τιμημάτων για τις πωλήσεις NPLs που θα ακολουθήσουν από τις υπόλοιπες τράπεζες. Αργότερα, μέσα στον Οκτώβριο, ο ειδικός εκκαθαριστής PQH αναμένεται να αποφασίσει ποιοι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι, από αυτούς που θα υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές για προς πώληση πακέτο συμβάσεων leasing, θα περάσουν στη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Σημειώνεται ότι οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένονταν χθες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr ζητήθηκε παράταση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η Eurobank βρίσκεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με τρεις ενδιαφερόμενους: τη νορβηγική Lindorff, τη Cepal των Aktua – Alpha Bank και την EOS της Deutsche Bank. Την έκβαση του εγχειρήματος της Eurobank αναμένουν η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank προκειμένου η μεν πρώτη να προχωρήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πώληση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλυμμένων με εξασφαλίσεις (SMEs asset backed) ύψους 1 δισ. ευρώ (το συγκεκριμένο deal διαχειρίζεται η UBS), η δε δεύτερη σε πώληση καταναλωτικών δανείων 1 δισ. ευρώ. Και οι δύο συναλλαγές αναμένονται εντός του έτους, ενώ δεν αποκλείεται ήδη να έχουν φτάσει στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών, δεδομένου ότι διενεργούνται με άκρα μυστικότητα. Μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2018, σε πώληση χαρτοφυλακίου NPLs αναμένεται να προχωρήσει και η Εθνική Τράπεζα.

Το προς πώληση πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank είναι αρχικού κεφαλαίου 1,52 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προμηθειών κ.λπ.) και περιλαμβάνει μικρά καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις. Όλα τα παραπάνω δάνεια βρίσκονται σε καθυστέρηση ετών, δεν έχουν καμία εξασφάλιση και καλύπτονται από προβλέψεις σχεδόν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας. Πρόκειται δηλαδή για δάνεια που βρίσκονται στο πιο "βαθύ κόκκινο", για την ακρίβεια στο "μαύρο" από πλευράς εισπραξιμότητας για την τράπεζα, η οποία για τον λόγο αυτό έχει δώσει εύστοχα στο project της εν λόγω πώλησης την επωνυμία "Έκλειψη".

Ειδικότερα, το προς πώληση χαρτοφυλάκιο NPLs της Eurobank χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει 59.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε 41.000 δανειολήπτες. Ο μέσος όρος του δανείου ανέρχεται σε 10.800 ευρώ και η μέση διάρκεια καθυστέρησης σε 7, 8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου αυτού, μάλιστα, είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών, ενώ τα περισσότερα δάνεια σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008 - 2011.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 161.000 δάνεια, ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, επίσης σε πολυετή καθυστέρηση. Αντιστοιχούν σε 73.000 δανειολήπτες και ο μέσος όρος αξίας δανείου διαμορφώνεται σε 5.400 ευρώ. Το 24% των δανείων αυτών σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν από το 2004, το 47% μεταξύ 2004 - 2006 και το 29% μετά το 2007.

Το δεύτερο deal που αναμένεται στη συνέχεια, αυτό της PQH, αφορά χαρτοφυλάκιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σε ακίνητα και κινητό εξοπλισμό, λογιστικής αξίας περίπου 271 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 362 εκατ. ευρώ στις 30/6/2017. Πρόκειται για την πρώτη πώληση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου που διενεργεί ο ενιαίος ειδικός εκκαθαριστής από την ανάληψη των καθηκόντων του έναν χρόνο πριν.

Η επιχειρούμενη συναλλαγή συνιστά ουσιαστικά πώληση του ενεργητικού της ATE Leasing (239,5 εκατ. ευρώ) και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης των FBB, Proton Bank, Πανελλήνια και Αχαϊκή Συνεταιριστική. Το 84% του προς πώληση χαρτοφυλακίου είναι μη εξυπηρετούμενο, αφορά συμβάσεις 1.172 δανειοληπτών, ενώ η αξία των ενυπόθηκων ακινήτων του ανέρχεται σε 83,5 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλουν τελικώς μη δεσμευτικές προσφορές στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται στο τέλος Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page